Veiligheidsbeleid 2018-06-26T11:06:09+00:00

VEILIGHEIDSBELEID

Sinds vele jaren wenst CCB de veiligheid en het welzijn op het werk te verbeteren van zijn medewerkers en externe dienstverleners die op zijn vestigingen tewerkgesteld zijn, en dit reikt verder dan de loutere naleving van de reglementaire verplichtingen.

Tijdens de voorbije jaren werden specifieke middelen geïnstalleerd in een streven naar nul ongevallen, middelen die nu ten volle hun vruchten afwerpen dankzij de inbreng van het voltallige personeel.

Deze aanpak heeft betrekking op het concrete engagement van de Directie en de leidinggevenden, het onthaal en de sensibilisering van elk personeelslid, de opleiding, de organisatie van de interventies op de installaties, het onderzoek en de analyse van de disfuncties, de waarneming van de werksituaties en het erbij betrekken van de leidinggevenden alsook van zowel de interne medewerkers als van de werknemers van onze externe partners.

Deze verbetering kan geïllustreerd worden door de evolutie van de frequentiegraad van de arbeidsongevallen met werkverzuim van het personeel die van 20 daalde tot minder dan 4 tijdens de vijf voorbije jaren (waarden per 12 glijdende maanden), of ook door het bereiken van het record van meer dan 1000 dagen zonder ongeval met werkverzuim voor de volledige vestiging van de cementfabriek te Gaurain.

VEILIGHEIDSBELEID

HET CHARTER «GROEVES EN TRANSPORT» WERPT ZIJN VRUCHTEN AF

In het kader van de verkeersveiligheid, heeft CCB in samenwerking met het verbond van de ontginningsbedrijven (FEDIEX) en de Unie van Professionele Transporteurs en Logistieke ondernemers (UPTR), het charter « groeves en transport » ondertekend dat erop gericht is de goede praktijken binnen de sector te optimaliseren. Het doel bestaat erin de hinder die de activiteit veroorzaakt, zoveel mogelijk te beperken : netheid van de laadbak, afdekken van de vrachtwagens met zeil, verdeling van de lading in de vrachtwagens,…

EERSTE AFSTELPLAATS VOOR
ACHTERUITKIJKSPIEGELS IN WALLONIË

Om de veiligheid zoveel mogelijk te bevorderen, heeft CCB op zijn vestiging langs de Brusselse Steenweg, een spiegelafstelplaats geïnstalleerd met het oog op de maximale beperking van de dode hoek die bij de uitzwaai van een voertuig onvermijdbaar is. CCB was van mening dat het belangrijk en noodzakelijk was om deze plaats in te richten in de hoop bepaalde, al te vaak dodelijke, ongevallen tussen een vrachtwagen en andere zwakkere weggebruikers te vermijden.