R&D 2018-06-14T17:10:04+00:00

ONDERZOEK & ONTWIKKELING

R&D, EEN SECTOR IN PERMANENTE ONTWIKKELING : CCB STIMULEERT ONDERZOEK EN ONTWIKKELING VAN ZIJN PRODUCTEN; DIT WERK MAAKT HET REEDS VELE JAREN MOGELIJK NIEUWE PRODUCTEN TE ONTWIKKELEN WAARVAN DE TECHNISCHE KENMERKEN NIEUWE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN BIEDEN.

ONZE LABORATORIA

CEMENT LABORATORIUM

CCB beschikt over een modern en goed uitgerust laboratorium voor de fabricagecontroles van zijn klinkers en cement. Dankzij de verschillende beschikbare apparaten (bv : XRF, XRD, IF analysator, calorimeter, ovens, droogkamers, …) kunnen nieuwe brandstoffen en grondstoffen getest worden, nieuw cement ontwikkeld worden en de eigenschappen ervan geoptimaliseerd worden. Zijn knowhow sinds meer dan 100 jaar, in de ontwikkeling van nieuw cement, meer bepaald in het kader van de cementering van olieputten (sinds meer dan 60 jaar), zorgt ervoor dat aan de geavanceerde specificaties van de klanten kan worden beantwoord, met een aanzienlijk gamma cement in constante evolutie.

GRANULATEN LABORATORIUM

Voor de controle van de afgewerkte producten beschikt CCB over een granulaten labo dat uitgerust is om aan de CE, BENOR, NF,… normen te beantwoorden (zeefmachines voor bepaling van de granulometrie en het deeltjesgehalte, roosters voor de meting van de afplattingscoëfficiënt, droogkamers voor het drogen van de stalen en meting van het watergehalte,…).   Het laboratorium maakt het CCB mogelijk specifieke producten voor te stellen zowel voor de “beton” als voor de “bekledings”gebruikers, de onderfunderingen en funderingen in overeenstemming met de verschillend normen en verschillende lastenboeken. Dit laboratorium is ook uitgerust om de kalksteenfiller op de bestemming te controleren zowel bij het beton als bij de bekledingen (MB apparatuur voor bepaling van het kleigehalte, Ridgen apparatuur voor de meting van het poriënvolume, Blaine-meter voor de meting van de fijnheid,…).

BETON LABORATORIUM

In het kader van zijn technische begeleiding van zijn klanten, net als bij de totstandkoming van zijn cement en granulaten producten, beschikt CCB over een « beton » laboratorium uitgerust met menger, persen, zeefmachines, klimaatkamer, Proctor, L-vormige doos… Dit zorgt ervoor dat het team Ingenieurs en Technici aan de klanten van « stortklaar beton,  prefabrikanten, …» van CCB, in verschillende stadia ondersteuning kunnen bieden :

  1. theoretische studie door de Ingenieurs
  2. praktische studie in labo
  3. definitieve afhandeling op de site van de klant.

Dit betreft zowel de optimalisatie van de betonrecepten van de klanten als de creatie van nieuwe recepten in het kader van de vervaardiging van nieuwe producten. Dit geldt van het gestabiliseerd zand tot het rijke beton via het mager beton met vaak de specifieke bestanddelen van onze klanten.

INNOVERENDE PRODUCTEN

DE TEAMS VAN CCB BETON BIEDEN INNOVEREND EN BIJZONDER STORTKLAAR BETON VOOR BESTEMD OM TE BEANTWOORDEN AAN SPECIFIEKE TOEPASSINGEN ZOALS DRAINEREND, LICHT, ISOLEREND EN DECORATIEF BETON.