Milieubeleid 2017-03-01T10:18:52+00:00

MILIEUBELEID

HET HOOFDDOEL VAN CCB IS HET ONTWIKKELEN VAN EEN VOLUNTARISTISCH MILIEUBELEID WAARBIJ REKENING WORDT GEHOUDEN MET DE LEVENSKWALITEIT VAN ZIJN PERSONEEL EN VAN DE BUURTBEWONERS.

CCB investeert continu om het effect zijn activiteit op het milieu te beperken. Dankzij de nieuwe technologieën kunnen performantere middelen ingezet worden waardoor de naleving van de geldende normen wordt gegarandeerd. Opmerkelijke verbeteringen op het vlak van geluid, trillingen of stof worden reeds jaren vastgesteld op de vestiging. Ook werden er heel wat meters geplaatst in de buurt van woningen.

Tweemaal per jaar ontmoet de directie van CCB, via het Begeleidingscomité, de vertegenwoordigers van de buurtbewoners, de gemeentelijke overheden en de vertegenwoordigers van het Waalse Gewest om over de milieukwesties te onderhandelen.

RESPECT VOOR HET MILIEU

Reeds vele jaren zijn de machines in de groeven uitgerust met biologisch afbreekbare hydraulische olie en wordt die ongeveer om de 14.000 uur vervangen. Dit voluntaristische beleid staat garant voor machines in goede staat die beantwoorden aan de technologische innovaties die de weerslag op het milieu beperken.