MILIEU – Cementfabriek 2018-06-14T16:31:28+00:00

HET HOOFDDOEL VAN CCB IS HET ONTWIKKELEN VAN EEN VOLUNTARISTISCH MILIEUBELEID WAARBIJ REKENING WORDT GEHOUDEN MET DE LEVENSKWALITEIT VAN ZIJN PERSONEEL EN VAN DE BUURTBEWONERS.

CCB investeert continu om het effect zijn activiteit op het milieu te beperken. Dankzij de nieuwe technologieën kunnen performantere middelen ingezet worden waardoor de naleving van de geldende normen wordt gegarandeerd. Opmerkelijke verbeteringen op het vlak van geluid, trillingen of stof worden reeds jaren vastgesteld op de vestiging. Ook werden er heel wat meters geplaatst in de buurt van woningen.

Tweemaal per jaar ontmoet de directie van CCB, via het Begeleidingscomité, de vertegenwoordigers van de buurtbewoners, de gemeentelijke overheden en de vertegenwoordigers van het Waalse Gewest om over de milieukwesties te onderhandelen

La direction met un point d’honneur à placer l’environnement comme valeur potentielle dans chacune de ses actions.

Le 30 janvier 2017, la cimenterie a obtenu sa certification ISO 14001:2015 et ce pour 3 ans. Une étape importante qui atteste des mesures environnementales menées pour que l’outil de production soit respectueux de l’environnement.

MILIEUBELEID
ISO CERTIFICERING