JOBS 2018-12-17T14:04:06+00:00

JOUW TALENT IS ONZE KRACHT

CCB is een grote speler op het gebied van de cement-, beton- en granulaatproductie in België. Het bedrijf – met 400 medewerkers, 1,8 miljoen ton cement, 4,7 miljoen ton granulaat en 600 km3 gebruiksklaar beton – is een dochtermaatschappij van de groep Cementir, een Italiaanse groep die in 16 landen actief is en wereldwijd de nummer 1 in wit cement. CCB is constant operationeel en behaalt positieve resultaten. Om haar taken te kunnen voortzetten is CCB op zoek naar medewerkers die haar waarden onderschrijven en echt de ambitie hebben om gemotiveerd en enthousiast te werken!

Wij nemen graag kennis van je sollicitatie : valerie.bauffe@ccb.be 

Valérie BAUFFE
Responsable Recrutements, Formations et Gestion des compétences

“Bij CCB kan ik echt werken aan mijn loopbaan”

CURRENT OFFERS

Wij delen u graag mee dat C.C.B. voor zijn afdeling stortklaar beton op zoek is naar EEN COMMERCIEEL VERANTWOORDELIJKE (M/V) voor Voorde

Taak :

 • Hij of zij ageert onder de verantwoordelijkheid van de commercieel Directeur en neemt hierbij alle regels en normen inzake kwaliteit, veiligheid en milieu in acht.
 • Hij of zij is belast met het op – en verder uitbouwen van de klantenportefeuille, en dit binnen de welbepaalde geografische zone.
 • Hij of zij is belast met de prijszetting voor alle werven die beleverd worden vanuit de centrale te Brussel.
 • Hij of zij staat de klanten bij met raad en daad en dit zowel op vlak van werforganisatie (leveringscadans , … ) als van kwaliteit, facturatie.
 • Hij of zij pleegt regelmatig overleg met de mensen van de productie en dit ten behoeve van de optimalisatie van de transportkost.
 • Hij of zij is medeverantwoordelijk voor de resultaten ( marges ) van de desbetreffende centrale.

Vereiste kennis en vaardigheden :

 • Niveau graduaat oriëntatie bouw of ervaring die een dergelijk niveau kan rechtvaardigen.
 • Tweetalig (Nederlands / Frans).
 • Ervaring in de bouwnijverheid.
 • Ervaring van 3 tot 5 jaar in de verkoop (commercieel-technisch of commercieel).
 • Goede kennis van : Word en Excell – ( SAP is een “plus”).

Vereiste persoonlijke kwaliteiten :

 • Sterk in het leggen van contacten en het opbouwen van klantenrelaties.
 • Autonoom.
 • Teamspirit.
 • Flexibel – Sterk vermogen tot aanpassing.
 • Dynamisch.
 • Ruimdenkend.
 • Capaciteit om de juiste prioriteiten te stellen.
 • Professioneel.
 • Loyaal.

Werkgebied :

 • Actief in en rond de stad Brussel, werkend vanuit de centrale op de Havenlaan te Brussel.
 • Maximaal 1 keer per week naar de exploitatiezetel van Gaurain-Ramecroix.

De kandidaturen zijn aan CCB/Cementir Holding :

Mevrouw Valérie BAUFFE, GRH – Grand Route, 260 – B-7530 Gaurain-Ramecroix ou valerie.bauffe@ccb.be vóór 15 december 2018 uiterlijk.

Wij delen u graag mee dat C.C.B. voor zijn afdeling stortklaar beton op zoek is naar EEN COMMERCIEEL VERANTWOORDELIJKE (M/V) voor Brussel

Taak :

 • Hij of zij ageert onder de verantwoordelijkheid van de commercieel Directeur en neemt hierbij alle regels en normen inzake kwaliteit, veiligheid en milieu in acht.
 • Hij of zij is belast met het op – en verder uitbouwen van de klantenportefeuille, en dit binnen de welbepaalde geografische zone.
 • Hij of zij is belast met de prijszetting voor alle werven die beleverd worden vanuit de centrale te Brussel.
 • Hij of zij staat de klanten bij met raad en daad en dit zowel op vlak van werforganisatie (leveringscadans , … ) als van kwaliteit, facturatie.
 • Hij of zij pleegt regelmatig overleg met de mensen van de productie en dit ten behoeve van de optimalisatie van de transportkost.
 • Hij of zij is medeverantwoordelijk voor de resultaten ( marges ) van de desbetreffende centrale.

Vereiste kennis en vaardigheden :

 • Niveau graduaat oriëntatie bouw of ervaring die een dergelijk niveau kan rechtvaardigen.
 • Tweetalig (Nederlands / Frans).
 • Ervaring in de bouwnijverheid.
 • Ervaring van 3 tot 5 jaar in de verkoop (commercieel-technisch of commercieel).
 • Goede kennis van : Word en Excell – ( SAP is een “plus”).

Vereiste persoonlijke kwaliteiten :

 • Sterk in het leggen van contacten en het opbouwen van klantenrelaties.
 • Autonoom.
 • Teamspirit.
 • Flexibel – Sterk vermogen tot aanpassing.
 • Dynamisch.
 • Ruimdenkend.
 • Capaciteit om de juiste prioriteiten te stellen.
 • Professioneel.
 • Loyaal.

Werkgebied :

 • Actief in en rond de stad Brussel, werkend vanuit de centrale op de Havenlaan te Brussel.
 • Maximaal 1 keer per week naar de exploitatiezetel van Gaurain-Ramecroix.

De kandidaturen zijn aan CCB/Cementir Holding :

Mevrouw Valérie BAUFFE, GRH – Grand Route, 260 – B-7530 Gaurain-Ramecroix ou valerie.bauffe@ccb.be vóór 31 oktober 2018 uiterlijk.

Wij informeren u dat C.C.B. voor haar divisie stortklaar beton op zoek is naar EEN CENTRALELEIDER (M/V) voor de centrale te Brussel

Opdracht :

De centraleleider verzekert de goede werking van de productie-eenheid die hem toevertrouwd wordt en coördineert de levering van het stortklaar beton, in samenspraak met de logistiek, met inachtneming van de veiligheids- en kwaliteitspolitiek van CCB.

Bestuurs- en bewakingsfunctie van de uitrustingen en de site :

 • Legt rekenschap af aan de exploitatieverantwoordelijke op het vlak van de distributie, de productie en de naverkoopdienst.
 • Volgt het correcte productieverloop en de juiste productiecadans op.
 • Spoort de eventuele fabricageafwijkingen op en geeft rekenschap van de geconstateerde afwijkingen, met inbegrip van de automatische uitrustingen.
 • Volgt de inachtneming van het nuttig laadvermogen van alle voertuigen op.
 • Voert een kwalitatieve en kwantitatieve controle uit op alle ontvangen materialen.
 • Speelt een preventierol op het vlak van de maintenance (eerste niveau-maintenance en implicatie in de zware interventies).
 • Neemt de vereisten van de exploitatievergunning in acht wat het milieu en de recyclage betreft.
 • Verzekert de nooddepannages.
 • Informeert de hiërarchie betreffende de incidenten die zich voordeden en de potentiële risico’s.
 • Doet de veiligheidsvoorschriften van CCB toepassen en respecteren.
 • Draagt zorg voor de netheid van de installaties en de lokalen.

Administratieve en beheerfunctie :

 • Geeft de dagelijkse bevoorradingsorders door en voert de controle uit op het einde van de maand.
 • Neemt kennis van de leveringsplanning en formuleert optimalisatievoorstellen.
 • Controle van de informatie van de leveringsbonnen van de vrachtwagens (bij vertrek/terugkeer).
 • Rechtvaardigt zijn dagelijkse productie (geannuleerde bonnen, retourzendingen…).
 • Gaat de arbeidsvergunning na van de externe werkkrachten.
 • Draagt zorg voor de goede relaties met de leveranciers (intern of extern).
 • Voert een controle uit van de fysieke voorraad (maandelijks).
 • Beheert et klasseert de administratieve documenten en de verplichte registers, zorgt voor het kassabeheer

Managementfunctie :

 • Leidt, animeert, coördineert en controleert de activiteiten van zijn team dat samengesteld is uit bedieners van een menginstallatie, administratieve bedienden, chauffeurs, bulldozerbestuurders, laboranten, pompmachinisten.
 • Formuleert prestatiedoelstellingen.
 • Formuleert individuele aanwervings-, promotie- en sanctievoorstellen voor zijn personeel ter attentie van de Exploitatiedirecteur.
 • Animeert en ontwikkelt de communicatienetwerken (opgaand, afgaand, lateraal).
 • Neemt deel aan het personeelsbeheer (prikklok, afwezigheden…) en waakt over de inachtneming van de interne werkingsregels, het arbeidsreglement en de voorschriften inzake kwaliteit, veiligheid en milieu

Commerciële functie :

 • Verzekert het onthaal en het commercieel relais in overeenstemming met de instructies van de Commerciële Directie.
 • Verzekert de kwaliteit van de klantendienst. Bezoekt zo nodig de werven.
 • Geeft de commerciële informatie door.
 • Geeft de informatie inzake naverkoopdienst door.

Gezocht profiel :

 • Deze functie is toegankelijk vanaf een niveau A1 met een bouworiëntering.
 • Kennis inzake elektromechanica is wenselijk.
 • Tweetalig Nederlands/Frans.
 • Bekwaam om een team te leiden.
 • Klantgericht.
 • Rigoureus, methodisch en georganiseerd.
 • Beschikbaar en flexibel.
 • Polyvalent.

Arbeidcontext :

Wij bieden een contract van onbepaalde duur.

De kandidaturen dienen gericht te worden aan de directie van de personeelszaken :

Mevrouw Valérie BAUFFE, GRH – Grand Route, 260 – B-7530 Gaurain-Ramecroix ou valerie.bauffe@ccb.be vóór 31 augustus 2018.

Nous vous informons que C.C.B. recherche pour son Siège de Gaurain-Ramecroix : un CONTROLEUR DE GESTION (H/F)

Missions

 • Coordonne et contrôle l’activité de son département afin d’atteindre les objectifs fixés par la direction.
 • Assure la comptabilité analytique pour l’ensemble des activités de CCB en étroite collaboration avec les autres contrôleurs de gestion.
 • Contrôle les résultats obtenus à l’aide de tableaux de bord qui font apparaître l’ensemble des résultats des activités ciment, granulat et béton prêt à l’emploi (production, activité commerciale, stocks, rentabilité des investissements…), et assure la consolidation globale, au niveau de la société, des résultats des différents métiers.
 • Analyse des écarts entre les chiffres de prévisions et les chiffres réalisés.
 • Remonte l’information jusqu’à la direction générale et préconise des solutions pour remédier aux difficultés rencontrées. Interlocuteur privilégié dans les domaines relevant de sa responsabilité, il conseille les dirigeants et alerte sur les dysfonctionnements et risques encourus.
 • Assure l’élaboration et la transmission des informations de gestion en temps et heures tant au niveau local qu’au niveau du groupe.
 • En charge de la consolidation, mensualisation et formalisation du budget ainsi que des réestimés trimestriels en étroite collaboration avec les autres contrôleurs de gestion et les activités opérationnelles.
 • Veille au respect des différentes règles comptables et fiscales.
 • Propose et met en œuvre les actions d’amélioration de la qualité des prestations dans les domaines qui lui sont rattachés.
 • Gère les questions journalières relevant de sa fonction.

Principales et responsabilités

 • Clôture périodiquement des comptes des sociétés opérationnelles et non opérationnelles

Collecte les données en temps voulu (y compris le suivi des plans) ; traite, analyse, demande des explications, vérifie, corrige/ajuste les informations nécessaires pour faire le reporting dans les délais. Joint aux clôtures trimestrielles des explications sur les impôts, le bilan et les investissements. Répond, lors des clôtures de fin d’exercice, aux questions des comptables extérieurs afin de leur permettre d’avoir une vision précise des résultats (ces réponses pouvant contribuer à établir une stratégie ou à modifier une stratégie).

 • Comptabilité analytique

Assure mensuellement les opérations et ajustements analytiques ainsi que les déversements adéquats des centres de coûts intermédiaires vers les centres de coûts finaux.

 • Analyse et reporting

Analyse les chiffres à la demande (du Groupe ou de supérieurs hiérarchiques) ou non (observations personnelles de différences – résultant d’une analyse des écarts par exemple, imprécisions, etc.), pose des questions, propose des ajustements, les explique et s’assure qu’ils sont effectivement pris en compte. Rapporte tant au niveau local qu’au niveau groupe les informations mensuelles, trimestrielles sur base des données reçues (et après vérification) des différentes unités opérationnelles.

 • Consolidation

Réalise la consolidation technique, interprète les résultats en termes de probabilités, d’exactitude et d’exhaustivité (y compris l’exhaustivité des liasses HFM), analyse les écarts et les corrige si nécessaire (vérifie également les corrections IAS et intragroupe) afin de s’assurer que les chiffres consolidés sont exhaustifs, exacts et conformes aux règles de la consolidation

 • Budget de fonctionnement

Consolide et analyse les budgets partiels collectés afin de repérer les inexactitudes et les manques, demande des explications, effectue les modifications nécessaires avant de les adresser (puis de les présenter) à la direction, en assure le contrôle périodique grâce à l’analyse des prévisions et des écarts afin de proposer un budget à long terme exhaustif et exact et/ou des informations fiables pour prendre des décisions.

Assure la mensualisation et la formalisation du budget ainsi que des réestimés trimestriels.

Prépare et analyse les rapports de gestion mensuels :

 • Plan des coûts opérationnels mensuels
 • Suit le budget pour le compte de la direction ; budgète le résultat annuel et le compare aux valeurs fournies dans SAP, assure le reporting à la direction afin de lui fournir les informations lui permettant de participer efficacement à la direction de ces sociétés.
 • Chargement du budget dans SAP.
 • Mise en œuvre des directives du Groupe

Participe à l’application des directives du Groupe Cementir (telles que les indicateurs de performance clés, les directives comptables et le benchmarking) en relation étroite avec le directeur financier, la comptabilité du personnel et le reporting des ventes afin de se conformer aux directives du groupe Cementir.

 • Question économique

Effectue des analyses et études économiques ponctuelles intéressant les activités de l’entreprise afin de permettre à la direction d’avoir une vision précise des implications financières des décisions envisagées (ou déjà prises).

Connaissances et aptitudes requises

 • Cette fonction est accessible à partir d’une formation supérieure en gestion complétée par une solide expérience en contrôle de gestion, en comptabilité générale et/ou analytique de préférence industrielle ;
 • Connaissance des grands principes sous-jacents aux IFRS ;
 • Maîtrise des logiciels MS Office (Power point et Excel) et SAP (modules financier et comptable). La connaissance de BI est un plus ;
 • Pratique courante de l’anglais. La connaissance de l’italien est un plus.

Qualités personnelles requises

Excellente capacité de communication et qualités relationnelles.  Discrétion.  Sens critique.  Esprit d’équipe.  Autonome.  Capacité de planification.  Diplomatie.

Nous offrons

Un contrat à durée indéterminée temps plein.

Une fonction d’encadrement à hautes responsabilités avec une large autonomie.

Les candidatures sont à envoyer à :

Madame Valérie BAUFFE, GRH – Grand Route, 260 – B-7530 Gaurain-Ramecroix ou valerie.bauffe@ccb.be avant le 31 janvier 2018.

Nous vous informons que C.C.B. recherche pour son usine de Gaurain : un MÉCANICIEN (M/V)

Mission

Exécuter les travaux d’ajustage, montage et contrôle des pièces mécaniques des équipements et installations en respectant les plans, les spécifications et les tolérances et dans les conditions de sécurité, qualité et environnement optimales.

Tâches principales et responsabilités

 • Réaliser, suivant les consignes, les diagnostics de dysfonctionnement et procéder seul ou en équipe, aux dépannages et interventions de maintenance mécanique corrective et préventive des équipements et installations ;
 • Réaliser l’entretien courant des équipements selon les objectifs et les plannings fixés par sa hiérarchie;
 • Effectuer divers travaux mécaniques : ajustage, tournage, hydraulique…en respectant les procédures de sécurité, de qualité et d’environnement ;
 • Effectuer divers travaux de soudure, d’assemblage…en respectant les procédures de sécurité, de qualité et d’environnement ;
 • Veiller au bon réglage des équipements et participer aux essais de mise en service ;
 • Effectuer le reporting à sa hiérarchie pour toutes les interventions effectuées ;

Connaissances et aptitudes requises

 • Formation de niveau technique (équivalent A2) orientation mécanique (ou expérience équivalente pouvant justifier ce niveau de formation).
 • Lecture de plans, métrologie et assemblage mécanique.
 • Connaissances de base en soudure, tournage, en hydraulique et pneumatique.
 • Se trouver impérativement dans les conditions du contrat premier emploi.
 • Se trouver en situation de chômeur complet indemnisé

Qualités personnelles requises

 • Homme de terrain
 • Bon esprit d’équipe
 • Autonome
 • Grande capacité d’adaptation
 • Polyvalence
 • Disponibilité/Flexibilité

Contexte de travail

A journée (possibilité de rappels et de travail le samedi et jours fériés (usine à feu continu).  Site ouvert.

Nous proposons

Contrat à durée déterminée pouvant donner suite à un CDI.

Les candidatures sont à envoyer a la direction des ressources humaines :

CCB / Cementir Holding , à l’attention de Madame Valérie BAUFFE, 260 Grand Route – 7530 Gaurain-Ramecroix ou valerie.bauffe@ccb.be avant le 31 septembre 2017.

CCB, Compagnie des Ciments Belges is voor haar afdeling stortklaar beton op zoek naar: districtmanager (M/V) regio noord

Verantwoordelijkheden:

De districtmanager, die onder het gezag van de directeur Beton staat, is verantwoordelijk voor twee essentiële onderdelen van de activiteit:

De handel: 

 • het commerciële beleid voorstellen en uitwerken in het gebied dat hem wordt toevertrouwd;
 • de natuurlijke marktaandelen verdedigen en groeimogelijkheden zoeken;
 • de bijbehorende commerciële marges doen groeien;
 • de klantenportefeuille optimaliseren om die solvabeler en duurzamer te maken;
 • de marketingwerking uitbreiden om de aangeboden producten en diensten te differentiëren (kwaliteit, innovatie);
 • zijn verkopers op het terrein bijstaan wanneer het grote accounts betreft;
 • in het team van CCB Beton een bijdrage leveren aan de vooruitgang van de prestaties van de volledige groep;
 • de commerciële prestaties van zijn regio analyseren en de nodige actieplannen opstellen en verbeteringen aanbrengen;
 • voor zijn regio het risico en de uitstaande bedragen bij de klanten beheren en zorgen voor de inning van onbetaalde schuldvorderingen in samenwerking met de financiële klantendienst volgens de interne beheersnormen.

De ontginning:

 • 3 productievestigingen in het noorden van het land beheren;
 • de installaties optimaliseren op het vlak van productie en de kosten optimaliseren;
 • verantwoordelijk zijn voor het ontginningsresultaat van de 3 vestigingen;
 • de logistieke organisatie superviseren en een optimale dienstverlening naar de klanten toe garanderen via het logistieke netwerk van de afdeling stortklaar beton;
 • leiding geven aan alle personeelsleden van de 3 vestigingen en hen motiveren;
 • investeringsprojecten in verband met de 3 vestigingen begeleiden;
 • ervoor zorgen dat de vestigingen voldoen aan de veiligheids- en milieuvereisten en verbeteringsmaatregelen treffen;
 • een goede sociale dialoog behouden

Daarnaast staat de districtmanager in voor:

 • de leiding, de supervisie en de motivering van alle verkopers en centralebazen in het gebied dat hem wordt toevertrouwd;
 • de analyse en de verdediging van de reporting bij zijn meerderen;
 • een bijdrage aan de strategische ontwikkeling die de algemene directie heeft uitgewerkt en die de groep heeft aangemoedigd.

Profiel

 • Voor deze functie is een universitair diploma nodig, bij voorkeur in een bouwrichting of in de richting industrieel ingenieur.
 • Expertise of ervaring in het teammanagement zijn vereist.
 • Ervaring als manager is gewenst.
 • Informaticakennis (Word, Excel). Interne software (SAP).
 • Kennis of ervaring in de sector van het stortklaar beton is een echt pluspunt.
 • Een opleiding betontechnologie is vereist (of te volgen in het jaar van de aanwerving).
 • Beheersing van het Nederlands, Frans en Engels.

Vereiste professionele eigenschappen

 • Naleving van de regels van de Groep en overdracht aan de teams
 • Het vermogen om teams te managen en te motiveren
 • Relationeel sterk (klanten, delegaties, leveranciers …)
 • Stipt, systematisch en georganiseerd
 • Beschikbaar en flexibel
 • Staat graag op de werkvloer

We bieden

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur
 • Een functie met veel verantwoordelijkheden en autonomie
 • Een aantrekkelijk loon in combinatie met talloze voordelen

Stuur uw kandidatuur naar de hr-directie:

CCB / Cementir Holding , ter attentie van mevrouw Valérie BAUFFE, 260 Grand Route – 7530 Gaurain-Ramecroix ou valerie.bauffe@ccb.be ten laatste voor 31 september 2017.