Installaties 2018-06-14T15:53:19+00:00

ONZE INSTALLATIES

FABRIEK VAN GAURAIN

CCB BESCHIKT VANDAAG OVER EEN VAN DE GROOTSTE KALKWINNINGEN VAN EUROPA EN BIEDT DE BIJZONDERHEID DAT OP DE VESTIGING VAN GAURAIN ZOWEL CEMENT, GRANULATEN ALS BETON WORDT GEPRODUCEERD. DANKZIJ DEZE DRIEVOUDIGE PRODUCTIE, VERWIERF DE FABRIEK VAN GAURAIN VAKMANSCHAP OMTRENT DE VERSCHILLENDE GRONDSTOFFEN DIE EEN ROL SPELEN BIJ DE PRODUCTIE VAN BETON, IN COMBINATIE MET MODERNE INFRASTRUCTUUR WAARDOOR DE PRODUCTIE- EN LEVERTERMIJNEN WORDEN GEREDUCEERD.

De productie van cement en granulaten vereist vaardigheden en knowhow die steeds verder reiken.  De CCB teams getuigen van een geavanceerde technische expertise. De efficiëntie van de medewerkers en de performantie van de productiemiddelen maken van CCB een betrouwbare partner.

Er worden voortdurend belangrijke investeringen gedaan, in het bijzonder op milieugebied.  De fabriek van Gaurain past op elk niveau de beste beschikbare technologieën toe om een kwaliteitsvol product, een onberispelijke dienstverlening en een beperkte impact op het milieu te garanderen.

De kalksteen wordt gewonnen en via dumpers van 150 ton nuttige belasting opgehaald naar een breeklijn van 2 verdiepingen waar de kalksteen wordt verkleind tot afmetingen van minder dan 120mm.
In functie van hun samenstelling, worden de stenen vervolgens vervoerd naar opslagplaatsen bestemd voor de granulaatinstallaties en voor de cementfabriek.
De chemische samenstelling van de stenen afkomstig van de groeve wordt continu geanalyseerd om de hoeveelheid toevoegstoffen (ijzer en aluminium) en de verhouding stenen af te stellen.
Na een derde verbrijzeling, wordt de grondstof vervolgens in een breekinstallatie gebracht om te worden herleid tot poeder dat ook “meel” wordt genoemd.
Het meel wordt tot een hoogte van 100 m gebracht om terug af te dalen in een warmtewisselaar uitgerust met een voorgloeier. Vervolgens gaat het door de oven die de materie naar 1450°C brengt. Het komt eruit onder de vorm van korrels, “klinkers” genaamd. Bij het verlaten van de oven, valt de klinker in de koelmachine met roosters waardoor een product met versterkte fysische kenmerken ontstaat. Het is ook ter hoogte van de koeler dat de warmte van de klinker gerecupereerd wordt voor de verbranding van de verschillende brandstoffen.
Na hard te zijn afgekoeld bij het verlaten van de oven, wordt de klinker opgeslagen in immense silo’s met een totale capaciteit van 280.000 ton.
Elke cementkwaliteit vereist het gebruik van klinkers en van een bindingsregelaar.

  • Door het vermalen van de klinker (> 95 %), bekomt men het cement CEM I.
  • Door het vermalen van klinker (tussen 65 en 94 %) en vliegas uit elektriciteitscentrales en/of hoogovenslak en/of kalksteen, bekomt men CEM II.
  • Door tegelijk klinker (tussen 20 et 64 %) en hoogovenslak te malen, bekomt men CEM III.
  • Door tegelijk klinker (tussen 40 et 64 %), vliegas en hoogovenslak te malen, bekomt men CEM IV.
Een volledig geautomatiseerde opzakinstallatie vervolledigt deze installaties. Twee lijnen van 4.000 zakken per uur, brengen een breed gamma cementsoorten onder in zakken.
Zowat 85 % van de cementproductie is bestemd voor de bulkmarkt. De opslagcapaciteit bedraagt 80.000 ton. CCB beschikt over 11 laadlijnen voor vrachtwagens, 2 laadlijnen voor wagons, een depot en een laadperron voor binnenschepen op de Schelde in Chercq alsook een laadperron voor overslag via zeevaart te Gent.
Het voorzeven, drie zeeflijnen en het herbreken van de granulaten resulteren in 15 elementaire kalibers op basis waarvan, in functie van de behoeften van de klanten, 80 korrelgroottes kunnen gevormd worden.
Een centrale voor de fabricage van behandelde steenslagverhardingen vervolledigt deze installaties.
Granulaten worden vervoerd met vrachtwagens of over het water (laadperron voor binnenschepen op de Schelde in Chercq).
De granulaten worden via vrachtwagens vervoerd vanuit de groeve naar de trechters. Elke trechter ontvangt een specifiek type granulaat. Na weging, worden de grondstoffen via transportbanden naar de menger gebracht.
De cementsilo’s voeren de menger aan via schroefpompen. Elke hoeveelheid wordt gedoseerd en gewogen.
Met toevoeging van water en diverse vloeibare toevoegstoffen die in vaten zijn opgeslagen, worden het cement en de granulaten gemengd voor de fabricage van beton. De maximale hoeveelheid van de betonproductie stemt overeen met 50 tot zelfs 75 % van het totale volume van de kuip. De tijd nodig voor de productie van een homogeen vers betonmengsel is afhankelijk van verschillende factoren : het gewenste type beton, de properheid van de kuip, de slijtagegraad van de laadborden.
De mengvrachtwagens kunnen vervolgens geladen worden om aan de klant te leveren.

GRANULAATPRODUCTIE-EENHEID VAN CLYPOT

HET DOEL BESTAAT ERIN GRONDSTOFFEN TE BEKOMEN MET EEN KORRELGROOTTE VAN 0 TOT 32 MM ALSOOK EEN 0/80 EN 60/120 VOOR DECORATIEF GEBRUIK (REALISATIE VAN SCHANSKORVEN).

Het onbewerkte winningsextract wordt via dumpers vervoerd in een primaire breker en worden verkleind tot 0/250.
De 0/250 wordt verzonden naar de opslag, vervolgens naar een secundaire breker om de grondstoffen te verkleinen tot een max. grootte van 32 mm.
Het zeefatelier behandelt +/- 3.000 T grondstoffen/dag en stelt een 0/2, 2/6, 6/14, 14/10 en 20/32 ter beschikking. Er valt op te merken dat 0/2 en 2/6 gewassen zijn.