Granulaten 2018-06-14T15:32:56+00:00

ONZE GRANULATEN

DE GRANULATEN WORDEN GEBRUIKT VOOR STORTKLAAR BETON, BITUMINEUZE BEKLEDING, FUNDERINGEN    EN ONDERFUNDERINGEN. CCB PRODUCEERT EVENEENS BEHANDELD KIEZELZAND VERKREGEN DOOR HET MENGEN VAN GRANULATEN, CEMENT, KALK, VLIEGAS.

GRANULATEN IN DE PREFABRICATIE

In de industrie van geprefabriceerde elementen, onderscheidt het beton dat met CCB kalksteen werd vervaardigd, zich door de volgende kenmerken :

  • Grotere sterkte
  • Kalkreserve waardoor de zuurweerstand verhoogt
  • Zwakke warmteuitzettingscoëfficiënt en betere vuurbestendigheid
  • Klein warmtegeleidingsvermogen – isolatie en vuurbestendigheid
  • Verbrijzelingsindex (100%) en granulaatvorm maken een uitstekende plaatsing en een optimale ontkisting mogelijk

Kalibers : 2/4, 4/8, 6/10, 6/14, 2/8.

GRANULATEN IN BITUMINEUZE BEKLEDING

Zoals bij cementbeton, maken de hechteigenschappen van de kalksteengranulaten van CCB dit tot een ideale grondstof voor de bitumineuze bekledingen. De klassering in categorie CII van de granulaten van CCB volgens PTV 400 maakt het gebruik ervan mogelijk voor de wegen van categorie IV, de profileer- en verbindingslagen. Het zand 0/2 A5.0 II a Benor en de vulstof type IB Copro vormt een perfecte aanvulling voor de formule van de bekledingen.

Kalibers : 2/6, 6/10, 6/14, 14/20, 0/2 droog, gewassen en vulstof.

DE GRANULATEN IN STORTKLAAR BETON

Dankzij zijn chemische samenstelling en de fysische eigenschappen, is de kalksteen van CCB een grondstof van hoogstaande kwaliteit bij de aanmaak van stortklaar beton aangezien hij garant staat voor een goede hechting en een zwakke warmteuitzetting. CCB stelt een uitgebreid gamma Benor granulaten en zand voor waardoor de korrelverdelingszone van het beton geoptimaliseerd wordt.

Het kalksteenzand zorgt voor een grotere sterkte bij rijk beton en een beter draagvermogen bij het gestabiliseerd zand en het mager beton. Het BENOR label garandeert de kwaliteit en de regelmatigheid van de kenmerken van onze granulaten zoals de hardheid, de vorm, het deeltjesgehalte (fines) en de korrelverdelingskromme.

Kalibers : 2/6, 6/14, 6/20, droog en gewassen zand.

GRANULATEN IN DE FUNDERINGEN EN ONDERFUNDERINGEN

De onderfunderingen : CCB stelt kalibers voor met een granulometrie van 0 tot 60 mm die alle kenmerken voor deze toepassing verenigen : goede draagkracht, zuivere deeltjes en goed verdichtingsgedrag. Ons productengamma bevat voor deze toepassing een Benor steenslagverharding van het type 0/20 Ca 4a f9.

De funderingen : De kalibers voor funderingen beantwoorden aan striktere granulometrische vereisten. Ze zijn dus samengesteld op basis van meerdere elementaire kalibers. CCB biedt een breed gamma producten aan die overeenstemmen met de van kracht zijnde lastenboeken of met PTV 411 van het Benor merk. Bovendien kunnen deze producten behandeld worden met het oog op een betere compacteerbaarheid of een groter draagvermogen.

Kalibers : 0/4, 0/20, 0/32, 0/60 onbehandeld en 0/4 of 0/20 behandeld met cement (A).

GRANULATEN IN SPECIFIEKE TOEPASSINGEN

De bijzondere granulaten : CCB beschikt over een gamma dat over een vijftigtal verschillende kalibers beschikt.

De flexibiliteit van de productie-installatie maakt de ontwikkeling van nieuwe producten mogelijk voor bijzondere toepassingen zoals, bv., drainerende materialen, ballast 20/32 type III, 0/20 sportterrein, enz.

De behandelde mengsels : Met een installatie met een capaciteit van 500 ton /uur  kan met grote precisie tot 4 korrelgroottes granulaten en 3 types toevoegstoffen gemengd worden. De behandelde mengsels beantwoorden aan de lastenboeken en worden regelmatig gecontroleerd door het laboratorium.

De vulstof : CCB brengt ook een filler voor beton op de markt. Dankzij dit granulometrische complement :

  • kan een vettiger beton bereikt worden door bij het beton een weekmaker te voegen;
  • kan een grotere weerstand bereikt worden bij de ontkisting van beton met « aardvochtige » consistentie;
  • kan de sterkte op korte en lange termijn verbeterd worden;
  • kan een beter parement bekomen worden.

Tenslotte is dit het ideale en zowat onmisbare complement bij de formulering van zelfnivellerend beton.

Vulstoffen voor agrarische grondverbetering : Dankzij de samenstelling ervan (vooral het carbonaatgehalte), is de filler van CCB ook geschikt als grondverbeteringsmiddel voor landbouwgrond aangezien het zure grond neutraliseert.

GEMIDDELDE KENMERKEN VAN DE GRANULATEN VAN GAURAIN

Reële volumieke massa : 2,7 t/m³

Schijnbare volumieke massa : 1,22 tot 1,63 t/m³ afhankelijk van de kalibers

Versnelde polijsting coëfficiënt : (PSV) 0,43

Statische compressieweerstand voor kaliber 14/14 : 15%

Micro-Deval coëfficiënt onder water voor kaliber 10/14 : 16.

Los Angeles coëfficiënt voor kaliber 10/14 : 18

Pletproef coëfficiënt (F.I.) voor kaliber : 6/10 : 18 – 10/14 : 16 – 14/20 : 12

Percentage organische materiaal :  < 0,20

Ik wil granulaten bestellen.

BESTELLEN