Charter en goede praktijken 2018-06-14T15:07:25+00:00

CHARTER EN GOEDE PRAKTIJKEN

CCB bevordert het samenwerkingsverband met de lokale spelers om het milieu-effect ten gevolge van de ontginning op diverse manieren te verkleinen.

CHARTER VOOR GOEDE PRAKTIJKEN

De ‘opérateurs carriers du Tournaisis’ (operatoren-steenhouwers), de Stad Doornik en Antoing en  IDETA hebben in 2014 hun gezamenlijke wens uitgedrukt om een collectief project te bevorderen via een charter voor goede praktijken. Dit project stelt tot doel economische ontwikkeling, respect voor het milieu en aandacht voor de lokale spelers te verenigen.

Dit charter zal onderworpen worden aan een periodieke evaluatie door de bevoegde autoriteiten zodat in functie van de bekomen resultaten kan nagegaan worden of de genomen maatregelen wel afdoend zijn .

Bij wijze van voorbeeld kan men de verplichting vermelden om de lading van elke vrachtwagen die de CCB vestiging verlaat, met een zeil af te dekken.

MEER WETEN

VALORISATIE VAN MIJNAFVALWATER

In 2015, ondertekenden CCB en het ESV dat de SWDE en IDEA groepeert, een overeenkomst gericht op de valorisatie van het mijnafvalwater van de groeve van Clypot met het oog op drinkwaterzuivering. Dit laatste zal gebeuren via het waterzuiveringsstation van Neufvilles. De werken zullen eind 2016 van start gaan.