CCB 2018-06-14T14:51:55+00:00

UW LEVERANCIER VAN
CONSTRUCTIEVE OPLOSSINGEN

CCB, Compagnie des Ciments Belges is een onderneming gespecialiseerd in de ontginning van steengroeven voor de productie van cement, granulaten en beton. Dankzij deze drievoudige productie, verwierf CCB, sinds meer dan 100 jaar in het Doornikse bekken, vakmanschap omtrent de verschillende grondstoffen die een rol spelen bij de totstandkoming van beton, een activiteit die CCB uitvoert via zijn netwerk van betoncentrales. CCB heeft altijd blijk gegeven van zijn engagement om een goed economisch beheer en maatschappelijke verantwoordelijkheid te verenigen.

GELEGEN IN GAURAIN-RAMECROIX NABIJ DOORNIK, BESTRIJKT DE ACTIVITEIT DE HELE GEOGRAFISCHE ZONE FRANKRIJK-BELGIË DANKZIJ DE PERFORMANTIE VAN ZIJN PRODUCTIE-INSTALLATIE EN ZIJN GROEVE DIE ALS EEN VAN DE GROOTSTE VAN EUROPA WORDT BESCHOUWD.

Sinds 25 juli 2016, maakt CCB deel uit van de Italiaanse Group Cementir, wereldleider op het vlak van de productie van wit cement. Door deze aankoop, maken de cementfabriek, 3 groeven alsook de 10 betoncentrales voortaan geen deel meer uit van de Group Italcementi. Deze laatste werd door HeidelbergCement gekocht in juli 2015.

Deze aanhechting aan de Cementir Group biedt CCB nieuwe perspectieven voor een veelbelovende toekomst. Deze multinational is aanwezig in 16 landen, bezit 14 cementfabrieken en 113 betoncentrales alsook een groeve in Scandinavië.

« ALLE VERANDERINGEN DOORHEEN DE GESCHIEDENIS VAN ONZE ONDERNEMING, ZIJN BELANGRIJKE MIJLPALEN DIE ONS ER TOE AANGEZET HEBBEN ON CONTINUE VOORUITGANG TE BOEKEN IN ZOWEL ONZE WERKMETHODES ALS DE KWALITEIT VAN ONZE PRODUCTEN DIE WIJ ONZE KLANTEN AANBIEDEN. DE DOELTREFFENDHEID VAN ONZE VOORZIENING EN DE VAKKUNDIGHEID VAN ONZE TEAMS ZIJN TWEE TROEVEN DI CEMENTIR ER TOE OVERTUIGD HEBBEN BIJ HUN BESLUIT TOT OVERNAME. »

Eddy Fostier  – Gedelegeerd bestuurder – Directeur van CCB

CIJFERS

0
WERKNEMERS
0 Kt
VOLUME CEMENT
0 Kt
VOLUME GRANULATEN
0 Km3
VOLUME BETON
0 M€
JAAROMZET