100 jaar geschiedenis 2018-06-14T13:55:57+00:00

1906

Start van de ontginning door CCB van de groeve van Gaurain.

1990

CCB voegt zich bij de Ciments Français-groep.

1992

Italcementi wordt de hoofdaandeelhouder van Ciments Français.

2002

Vorming van een zone Frankrijk-België.

2008

CCB produceert jaarlijks 2 M ton cement, 3,9 M ton granulaten en 750.000 m³ beton.

2015

De groep Italcementi werd gekocht door de Heidelberg Cement-groep.

2016

De Heidelberg Cement-groupe verkoopt zijn Belgische activa door aan de Cementir-groep.